English

За насАгенция за подбор на персонал ОМЕКА ООД е лицензирано дружество, специализирано в областта на Човешките ресурси и Консултантските услуги. От края на 2006 година компанията развива успешно дейност в страната и чужбина.  

Мисията на ОМЕКА ООД е да бъде максимално полезна на своите клиенти,  като задоволява адекватно и коректно нуждите им при следната необходимост:

- посреднически услуги при  наемане на работа;

- информиране и консултиране на търсещите работа лица;

-психологическо подпомагане и насочване към професионално и мотивационно обучение;

-  насочване и подпомагане при адаптиране и реализация на пазара на труда както на търсещите работа лица, така и на работодателите;

 - психологически тестове и професионална оценка;

 

Политиката на дружеството е основана изцяло върху индивидуалният подход. Стремежът на професионалистите от ОМЕКА ООД е да не се ограничават в подбора на типа персонал, тъй като технологията на работа прави възможно намирането и на най-тесните специалисти. Програмите за подбор, обучение и управление на човешките ресурси са създадени по начин, който позволява да бъдат адаптирани към индивидуалните особености и нужди на всеки конкретен работодател.
Действията ни са насочени към висока ефективност и удовлетворяване потребностите на клиента.

Нашите услуги се предоставят с висок професионализъм, при гарантирана конфиденциалност и подкрепят личността при реализиране на нейния потенциал и усъвършенстване на възможностите за успешна реализация.

Опитът, който имаме до момента е концентриран в три основни направления:

1. Подбор и Селекция     
2. Организационно и управленско консултиране
3. Абонаментно обслужване по ЧР

Тел: +359 2 426 3126

Факс: +359 886 166283

GSM: +359 887 794 704

E-mail: office@omeka.eu ; omeka.ltd@gmail.com
Адрес: гр. София, ул. Слатинска 90, офис 1

 


Владислава Маринова
- Управител
- Консултант по управление и развитие на човешките ресурси и организационно развитие, с над пет години опит в консултирането. Магистър по трудова и организационна психология към СУ.


Борислава Тошева
- Мениджър Човешки ресурси.
- Специалист по трудово-правни взаимоотношения и ТРЗ, трудов стаж над 20 години в областта.Лидия Тошева             

Експерт по Здравословни и Безопасни Условия на Труд. Дългогодишна практика в областта, както и изготвяне на документация по стандарти за качество - ISO, OHSAS, НАССР
 Дружество на Психолозите в БългарияБългарска Асоциация за Управление и Развитие на Човешките Ресурси
Член на Българска Асоциация за Управление и Развитие на Човешките Ресурси
Съюз за стопанска инициатива
Съюз за стопанска инициатива
Софийска търговско-промишлена камара
Софийска търговско-промишлена камара